PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Actueel Actueel

Het actuele programma van de kerk zoals de ontmoetingsochtenden, Trefpuntcafé, de bijeenkomsten van de commissie Bezinning en Verdieping staan in de "Agenda kerkelijke activiteiten" vermeld. Hier treft u tevens alle bijzonderheden aan.

Onder het menu 'Vieringen per maand' treft u het aparte rooster aan van de zondagochtend vieringen. Soms is er extra informatie beschikbaar over de betreffende viering, dan klikt u op 'meer details' en als er meer tekst beschikbaar is, kunt u deze daar lezen.


Gemeenteberaad zondag 12 januari 2020.

De kerkenraad heeft op  3 december 2019 besloten om het beleidsplan 2020-2025 in een extra gemeenteberaad op 12 janauari 2020 aan de gemeente te presenteren. De titel bevat de aanduiding  Fase 1. De achtergrond daarvan is dat  wanneer de gemeente daarmee instemt, de kerkenraad het plan weliswaar zal vaststellen, maar dat het daarbij niet blijft. Zie hierover paragraaf 3.2 van de hierna volgende tekst. Het beleidsplan beschrijft dat we, om op de toekomst goed voorbereid te zijn, onszelf rekenschap moeten geven van de situatie waarin we als gemeente verkeren. Het is de bedoeling dat dat op alle niveaus waarop in onze gemeente het kerkenwerk ter hand genomen wordt, gebeurt. Het plan schetst ook een aantal vragen dat daarbij de revue moet passeren. De kerkenraad heeft haar oud-voorzitter Arnold de Laet gevraagd om dat proces van rekenschap geven en vragen beantwoorden te begeleiden. Dat proces noemen we: Fase 2. Het is de bedoeling dat deze vòòr Pasen 2020 wordt afgesloten; de rapportage daarover wordt toegevoegd aan de tekst van het stuk dat nu voorligt en de kerkenraad zal daarna de conclusies onder woorden brengen die nodig zijn voor het beleid in de komende jaren. Nog voor de zomer wil de kerkenraad dan het geheel dan met de gemeente bespreken om het besluitvormingsproces voor de zomervakantie af te kunnen ronden.
Het beleidsplan kunt u vinden op de website onder het kopje "beleidsplan", links op de website.

terug
 
 
 

Joost
datum en tijdstip 16-02-2020 om 10.00u
meer details

Viering
datum en tijdstip 23-02-2020 om 10.00u
meer details

Bezinning en verdieping
datum en tijdstip 25-02-2020 om 20.00 uur.
meer details

Koffiekring
datum en tijdstip 26-02-2020 om 10.00u
meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.