PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Kerkenraad Kerkenraad

De taak van de kerkenraad is het leidinggeven aan het leven en werken van de gemeente.
Hij draagt de verantwoordelijkheid ten aanzien van alle taken van de kerkelijke gemeente:

- de zorg voor de kerkdiensten,
- financiële en materiële hulp (diaconaat)
- geestelijke zorg (pastoraat),
- vorming en toerusting van de gemeente
- het financiële en materiële beheer.
- het contact naar buiten.

Bij belangrijke besluiten worden de gemeenteleden geraadpleegd of wordt hen om instemming gevraagd.

In de kerkenraad hebben zitting:

  • Predikant: Ds. Janneke Nijboer, tel. 06-53747647, E-mail: ds.j.nijboer@gmail.com                              Ds. Nijboer is al geruime tijd door ziekte verhinderd de werkzaamheden uit te voeren die verbonden zijn aan haar ambt. Zij wordt vervangen door:
  • Ds. Ad Alblas, tel. 06 5479 7098, E-mail: ad.alblas@trefpuntbennebroek.nl
  • Voorzitter: Victor Bruins Slot  tel.023-5846280 E-mail voorzitter@trefpuntbennebroek.nl
  • Scriba: Ype van der Meer, tel. 023-5848011, E-mail: scriba@trefpuntbennebroek.nl
  • Diaken: Wolmet Minderhoud,  tel: 0612853044
  • Kerkrentmeesters: Folkert Winkel, tel. 023-5841230, E-mail: folkertwinkel@gmail.com en Willem van der Heeden, telefoon: 06 5021 4399, E-mail wnheeden@xs4all.nl.
  • Contact pastoraal team: IJntze Bruinewoud, tel 06 2222 0215, E-mail: ijbruinewoud@hetnet.nl

 

terug
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Viering
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Koffiekring
datum en tijdstip 31-07-2024 om 10.00
meer details

Gezamenlijke dienst met Heemstede en Aerdenhout in Heemstede
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
meer details

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.