PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Kerkenraad Kerkenraad

De taak van de kerkenraad is het leidinggeven aan het leven en werken van de gemeente.
Hij draagt de verantwoordelijkheid ten aanzien van alle taken van de kerkelijke gemeente:

- de zorg voor de kerkdiensten,
- financiële en materiële hulp (diaconaat)
- geestelijke zorg (pastoraat),
- vorming en toerusting van de gemeente
- het financiële en materiële beheer.
- het contact naar buiten.

Bij belangrijke besluiten worden de gemeenteleden geraadpleegd of wordt hen om instemming gevraagd.

In de kerkenraad hebben zitting:

  • Predikant: Ds. Janneke Nijboer, tel. 06-53747647, E-mail: ds.j.nijboer@gmail.com                              Ds. Nijboer is al geruime tijd door ziekte verhinderd de werkzaamheden uit te voeren die verbonden zijn aan haar ambt. Zij wordt vervangen door:
  • Ds. Ad Alblas, tel. 06 5479 7098, E-mail: ad.alblas@trefpuntbennebroek.nl
  • Voorzitter: Victor Bruins Slot  tel.023-5846280 E-mail voorzitter@trefpuntbennebroek.nl
  • Scriba: Ype van der Meer, tel. 023-5848011, E-mail: scriba@trefpuntbennebroek.nl
  • Diaken: Wolmet Minderhoud,  tel: 0612853044
  • Kerkrentmeesters: Folkert Winkel, tel. 023-5841230, E-mail: folkertwinkel@gmail.com en Willem van der Heeden, telefoon: 06 5021 4399, E-mail wnheeden@xs4all.nl.
  • Contact pastoraal team: IJntze Bruinewoud, tel 06 2222 0215, E-mail: ijbruinewoud@hetnet.nl

 

terug
 
 
 

1e Advent
datum en tijdstip 03-12-2023 om 10.00u
meer details

2e Advent
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00u
meer details

Bezinning en verdieping. Zending en racisme
datum en tijdstip 14-12-2023 om 20.00u
meer details

3e Advent. Dienst van Schrift enTafel .
datum en tijdstip 17-12-2023 om 10.00u
meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.