PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Kerkenraad Kerkenraad

De taak van de kerkenraad is het leidinggeven aan het leven en werken van de gemeente.
Hij draagt de verantwoordelijkheid ten aanzien van alle taken van de kerkelijke gemeente:

- de zorg voor de kerkdiensten,
- financiële en materiële hulp (diaconaat)
- geestelijke zorg (pastoraat),
- vorming en toerusting van de gemeente
- het financiële en materiële beheer.
- het contact naar buiten.

Bij belangrijke besluiten worden de gemeenteleden geraadpleegd of wordt hen om instemming gevraagd.

In de kerkenraad hebben zitting:

  • Predikant: Ds. Janneke Nijboer, tel. 06-53747647, E-mail: ds.j.nijboer@gmail.com                   Werkdagen: maandag, woensdag
  • Voorzitter: Victor Bruins Slot  tel.023-5846280 E-mail vh.bruinsslot@kpnmail.nl
  • Scriba: Ype van der Meer, tel. 023-5848011, E-mail: scribapkntrefpunt@ziggo.nl
  • Diaken: vacature
  • Kerkrentmeester : Folkert Winkel, tel. 023-5841230, E-mail: folkertwinkel@gmail.com.
Hoe komt de kerk aan geld?
De Kerk steunt vooral op vrijwilligers. Vele kerkleden dragen bij aan het goed functioneren van de organisatie door als vrijwilliger taken op zich te nemen en/of financieel bij te dragen. Naast de vrijwilligers zijn er betaalde krachten, zoals een dominee en een koster die beiden een belangrijke rol spelen in het reilen en zeilen van de kerkgemeenschap.

College van Kerkrentmeesters
Het college van Kerkrentmeesters beheert de bezittingen van de kerk. Zij is verantwoordelijk voor de exploitatie en onderhoud van het gebouw en het orgel en treedt op als werkgever. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. Deze behoeft de goedkeuring van de kerkenraad. In het hoofdstuk ANBI wordt nader ingegaan op de financiële gegevens van de kerk.

Wilt u financieel bijdragen?
Om de kerk in stand te houden en de organisatie te laten werken, worden collecten gehouden en vrijwillige bijdragen van de leden gevraagd. Jaarlijkse bijdragen kunnen gepland worden om maximaal gebruik te maken van de fiscale faciliteiten die hiervoor bestaan. Sinds kort is voor het schenken van een lijfrente geen notariële acte meer nodig. Bij overlijden ontvangt de kerk wel eens een legaat.
Wilt u nadere informatie over het bijdragen aan de kerk, dan kunt u contact opnemen met Folkert Winkel, secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

De bankrekening van de kerk is:   NL78 RABO0306.9527.26 t.n.v. Protestante gemeente Bennebroek.
 

 

terug
 
 
 

Gezamenlijk dienst met Heemstede in Heemstede
datum en tijdstip 12-02-2023 om 10.00u
meer details

Viering
datum en tijdstip 19-02-2023 om 10.00u
meer details

Viering. 1e van de 40 dagentijd
datum en tijdstip 26-02-2023 om 10.00u
meer details

Trefpuntcafé: "De nieuwe armoede en de groeiende kloof" Arjan Vliegenhart, NIBUD
datum en tijdstip 03-03-2023 om 20.30 (deuren open, koffie klaar om 20.00)
meer details

 
Sam’s Kledingactie voor betere zorg moeder en kind


Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra
veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Dit voorjaar komt uw donatie ten goede aan het project van
Cordaid waarbij gezondheidsvoorzieningen voor moeder en kind in de Borana-zone (Ethiopië) worden verbeterd.

Op vrijdag 17 maart en zaterdag 18 maart a.s. kunt u in Bennebroek kleding en schoenen inleveren
bij de Hervormde kerk aan de Binnenweg 67. De Sam’s vrijwilligers zijn op vrijdag 17 maart van
18.30 tot 20.00 uur en op zaterdag 18 maart van 09.00 tot 12.00 aanwezig om de goederen in
ontvangst te nemen.

Wat mag u allemaal inleveren?
Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook
speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met
kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren.
Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak.
Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.