PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Historie Historie

Bennebroek was rond 1920 een heel kleine gemeenschap waarvan een gering aantal gereformeerde inwoners kerkten in de Gereformeerde kerk te Hillegom.

In 1928 werd het psychiatrisch ziekenhuis ‘Vogelenzang’ geopend. (na enige fusies nu bekend als In-Geest).
Veel personeel, hoofdzakelijk uit de drie noordelijke provincies, kwam daar werken en in het dorp wonen. De meesten van hen waren gereformeerd en in Bennebroek was geen Gereformeerde kerk.
Velen sloten zich aan bij de Gereformeerde kerk in Hillegom.
Reeds in 1931 ontstonden de eerste plannen om een zelfstandige kerk in Bennebroek te stichten.
Het duurde tot 1938 voor men een eigen kerkgenootschap had en in maart 1939 startte de bouw van de kerk en de pastorie.
Na een snelle bouwtijd werd op 21 december 1939 de kerk in gebruik genomen. Er waren op dat moment 338 leden.

Een bijzonderheid was dat de grond (voor kerk en pastorie) groot plm. 4230 m2 werd geschonken door de laatste ambachtsvrouwe van Bennebroek: Freule Willink.
De waarde van de grond, hoofdzakelijk bos, werd door het Ministerie van Financiën gesteld op fl. 12.000,--. De kerkenraad vroeg om kwijtschelding van schenkingsrecht ( fl. 1.440,--) en deze werd verleend. De totale bouwkosten (van kerk en pastorie) bedroegen plm. fl.26.000,--.

In 1981 ging, door onheil van buitenaf, de kerk in vlammen op.
Op 23 april 1983 werd de eerst steen voor de nieuw kerk gelegd en eind 1983 werd het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen, een modern gebouw met een uitnodigende uitstraling.

In september 2008 werd herdacht en gevierd dat de kerkgemeenschap 70 jaar geleden werd geïnstitueerd en dat 25 jaar geleden het nieuwe gebouw in gebruik werd genomen.

Inmiddels is de naam van de gemeente, na fusie in de landelijke PKN, veranderd in Protestantse Gemeente ‘Het Trefpunt’ te Bennebroek.

In september 2013 werd het 75 jarig jubileum van het Trefpunt gevierd, een 3 daags groot feest. En koffieochtend met de opening met een  fototentoonstelling door "Freule Willink". Ter ere van dit jubileum is een jubileumboek gemaakt. Op zaterdag was er een reunie voor oud leden. Het 3 daags jubileum werd op  zondag afgesloetn een feestelijke viering met muziek door gemeenteleden en afsluitend een kerkdiner.

 
 

terug
 
 
 

Viering. 5e van de 40 dagentijd
datum en tijdstip 26-03-2023 om 10.00u
mmv Oratoriumkoor Bennebroek, onder leiding van Frank Hameleers.meer details

Koffiekring
datum en tijdstip 29-03-2023 om 10.00
meer details

Viering. 6e van de 40 dagentijd. Palmpasen
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00u
meer details

Bezinning en verdieping: Woke en cancel, kan dat in de kerk?
datum en tijdstip 04-04-2023 om 20.00u
meer details

 
Sam’s Kledingactie voor betere zorg moeder en kind


Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra
veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Dit voorjaar komt uw donatie ten goede aan het project van
Cordaid waarbij gezondheidsvoorzieningen voor moeder en kind in de Borana-zone (Ethiopië) worden verbeterd.

Op vrijdag 17 maart en zaterdag 18 maart a.s. kunt u in Bennebroek kleding en schoenen inleveren
bij de Hervormde kerk aan de Binnenweg 67. De Sam’s vrijwilligers zijn op vrijdag 17 maart van
18.30 tot 20.00 uur en op zaterdag 18 maart van 09.00 tot 12.00 aanwezig om de goederen in
ontvangst te nemen.

Wat mag u allemaal inleveren?
Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook
speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met
kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren.
Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak.
Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.