PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Pastoraat Pastoraat

Als je met iemand wilt praten of een bezoek wenst, staat het pastoraal team voor je klaar, ongeacht of je lid bent van de kerk of niet.

Moeilijke momenten en perioden
Er zijn momenten in je leven die zo moeilijk zijn dat je er behoefte aan hebt je zorgen te delen met anderen. Velen hebben anderen in hun omgeving, familie en vrienden, met wie zij kunnen praten.
Het kan zijn dat die niet dichtbij wonen of dat je liever praat met iemand buiten je eigen kring; iemand die aandacht voor je heeft, naar je luistert en mee wil denken.

Moeilijke momenten en perioden kunnen heel verschillend van aard zijn en iedere persoon ervaart die anders. Het gaat vooral om gebeurtenissen, ervaringen, die voor jezelf een probleem zijn; bijvoorbeeld problemen in een relatie, met de kinderen, met het alleen zijn. Maar het kan ook gaan om een ziekte die je ondergaat of om rouw na een verlies.

Naast de persoonlijke pastorale contacten organiseert het pastoraal team activiteiten, die vooral ten doel hebben de eenzaamheid onder zowel gemeenteleden als niet- gemeenteleden/inwoners van Bennebroek en Vogelenzang te doen verminderen.

Veelal gebeurt dat in nauwe samenwerking met de diaconie van de kerk.

De voorzitter van het pastoraal team is mevr. Janke Hornsveld . Zij is te bereiken via Tel 06-19899266/e-mail hornshil@planet.nl.
Alle leden van het pastoraal team hebben geheimhouding beloofd.


Project Eenzaamheid

In het voorjaar 2018 is het “Project Eenzaamheid” gestart met als doel de gesignaleerde eenzaamheid onder inwoners van Bennebroek en Vogelenzang (leden en niet-leden van de kerk) te doen verminderen door ze te betrekken bij diverse activiteiten van de kerk.

Voor de uitvoering van dit project is contact gezocht met Welzijn Bloemendaal (locatie Bennebroek) waarmee een goede samenwerking is opgebouwd.

Een vanaf het begin succesvolle activiteit bleek de koppeling van vrijwilligers van de kerk aan door Welzijn Bloemendaal gesignaleerde eenzame ouderen in Bennebroek en Vogelenzang.

Op dit momenti s er sprake van een permanente en door beiden gewaardeerde koppeling van 10 tot 12 hulpaanvragers en vrijwilligers en van een aantal korterdurende geslaagde bezoekperioden.

Zowel Welzijn Bloemendaal als de kerk spreken van een geslaagd initiatief.

Vertegenwoordigers van het Pastoraal Team en van Welzijn Bloemendaal overleggen met enige regelmaat over de beschikbaarheid en koppeling van vrijwilligers aan binnenkomende hulpaanvragen.

Mogelijk is het vrijwilligersschap iets voor u !

U kunt daarover informatie inwinnen bij de leden van het Pastoraal Team :

Janke Hornsveld - tel. 06-19899266 / e-mail: hornshil@planet.nl


GASTaanTAFEL

Een andere succesvolle activiteit binnen het kader van het Project Eenzaamheid is de actie GASTaanTAFEL, een samenwerking tussen Diaconie, Pastoraal Team en Welzijn Bloemendaal.

Acht leden van de kerk hebben hun tafel beschikbaar gesteld voor hetzij een lunch danwel een diner voor hun gasten, die doorgaans thuis alleen de maaltijd gebruiken.

De actie is in september 2019 van start gegaan.

Dertig gasten hebben inmiddels genoten van een gezellig diner of een heerlijke lunch, waarbij het uiteraard niet alleen maar gaat om de maaltijd, maar vooral om de onderlinge – vaak nieuwe – contacten.

De actie kon door de Corona-maatregelen niet altijd doorgaan, maar we streven ernaar contact te houden en de bijeenkomsten aan tafel – zodra het kan – weer te organiseren.

Zowel nieuwe gastheren/gastvrouwen als nieuwe gasten kunnen zich voor deze smakelijke en gezellige maaltijden aanmelden.

U kunt zich aanmelden of eerst informatie inwinnen bij de Diaconie en/of het Pastoraal Team.

 
terug
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Viering
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Koffiekring
datum en tijdstip 31-07-2024 om 10.00
meer details

Gezamenlijke dienst met Heemstede en Aerdenhout in Heemstede
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
meer details

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.