PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Verkenningsrondes Verkenningsrondes

Alle ingeschreven leden van onze geloofsgemeenschap zijn of worden benaderd voor de VERKENNINGSRONDE.

Doel is om in kleine groepjes (of persoonlijke gesprekken) met elkaar uit te
wisselen wat wij van de kerk verwachten en wat wij daaraan bij kunnen dragen.

De kerkenraad vindt het van het grootste belang dat alle gemeenteleden een goede mogelijkheid geboden wordt om hun inbreng te hebben.
Per mail/brief is het overgrote deel van de ingeschrevenen hiervan op de hoogte gebracht. Voor de jongere leeftijdscategorieën komt een afzonderlijke actie.

De ontmoetingen vinden plaats in kleine groepen van max 8 deelnemers onder leiding van Ad Alblas. Vanuit de Adviesgroep is er iemand bij voor het verslag.
Het uitgangspunt is dat ieders mening respect verdient en er toe doet. Er wordt niets be-sloten, eerder ge-opend. Elkaar vertellen wat wij van verwachten van en willen bieden aan de kerk, is de insteek. Ook door-vragen naar motivatie en uit-vragen over alternatieven, ‘wat als…’.

Aan het eind van de ontmoeting stelt de groep een puntenverslag op, dat wordt gepubliceerd op de site en aangeboden aan de Adviesgroep die dat verwerkt in een uit te brengen advies aan kerkenraad en gemeente.

Hoe het gaat? Inmiddels hebben ruim 80 mensen zich persoonlijk of in zelf gevormde gespreksgroepjes gemeld. Hoe meer mensen zélf het initiatief nemen, des te meer vaart kunnen we maken. In een tweede ronde gaan we degenen benaderen die (nog) niet reageerden. Met alle bedoelen we ook echt allemaal. Wie liever schriftelijk meedoet, kan dat adresseren aan ad.alblas@trefpuntbennebroek.nl. of per post: per adres Akonietenplein 1, 2121 AJ Bennebroek.

Onze gemeente kent ook ‘los-vaste’ leden, ‘vrienden’ of ‘belangstellenden’, waarvan we geen adresgegevens bezitten. Oók die worden nadrukkelijk verzocht deel te nemen door zich te aan te melden.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de (wnd) predikant terecht, die het geheel coördineert. Liefs per mail/app, kan ook per telefoon of tijdens persoonlijk bezoek.


 
terug
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10.00u
meer details

Koffiekring
datum en tijdstip 29-05-2024 om 10.00
meer details

Viering
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00u
meer details

Dienst van Schrift en Tafel
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00u
meer details

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.