PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Berichten uit Bloemendaals Nieuwsblad Berichten uit Bloemendaals Nieuwsblad

Voor mensen die het willen meebeleven:

 

De ‘Matthäus’ in een uur

In een goed uur de bekende Matthäus Passion van Johannes Sebastian Bach horen en daarbij meezingen in je eigen taal. Volgens dirigent Marcel den Dulk sluit dit goed aan bij de bedoeling van Bach om de luisteraars in de betekenis van het Passieverhaal te betrekken. In slechts één uur tijd komt het complete koorwerk van de Matthäus tot klinken, afgewisseld met samenzang van alle koralen, in de Nederlandse vertaling.

Dit kunt u meebeleven in Het Trefpunt.

Door Ad Alblas voor de Kerk van Bennebroek

Compact

De Matthäus Passion van Bach, wie heeft daar nog nooit van gehoord? Het is een lang stuk: bij een concertuitvoering zit je bijna drie uur stil. Maar niet op Goede Vrijdag in Bennebroek! Daar komt dit complete koorwerk tot klinken, zonder de lange solo-aria’s die Bach aan het verhaal heeft toegevoegd. Daardoor krijg je de kans om het lijdensverhaal, met alle schitterende koorstukken uit de Matthäus Passion, binnen een uur mee te beleven, waarbij het verhaal in het Nederlands wordt verteld. Bovendien kun je, als je wilt, de veertien koralen met het koor meezingen. We zingen deze koralen in de Nederlandse vertaling van Marcel den Dulk.

In het Nederlands

De Matthäus Passion zou eigenlijk helemaal in de eigen taal moeten worden gezongen, vond Bach. Daarom klinken het verhaal en de koralen dit jaar in het Nederlands. Daardoor zullen ook de koordelen die het koor in het Duits zingt, gemakkelijk te volgen zijn. En wie weet zijn we volgend jaar wel toe aan een complete ‘Nederlandse Matthäus Passion van Bach’.

Bach plaatste bekende koralen in het verhaal om door de herkenbaarheid van die liederen de betrokkenheid tijdens de uitvoering van de Matthäus Passion te vergroten.

Goede Vrijdag De inhoud van dit meest bekende Bijbelverhaal speelt op de Goede Vrijdag. Deze dag is daarom bij uitstek een geschikte dag voor de muzikale presentatie ervan. De sobere sfeer die op de sterfdag van Christus heerst in de kerken, wordt gehandhaafd. De uitvoering in Het Trefpunt is doortrokken van spirituele bezinning. Vaste onderdelen van de kerkdienst maken plaats voor de Matthäus Passion. Daarbij wordt ook de traditie van het ‘uitdragen van het Licht’ gevolgd en we verlaten de kerk in stilte, in de sfeer van het verhaal.

Uitvoerenden

Marcel den Dulk leidt het projectkoor, met als kern het Vocaal Ensemble Hillegom, aangevuld met zangers uit Bennebroek en omgeving. Muzikale medewerking wordt verzorgd door Frank den Herder, vleugel; Ineke den Dulk en Annelies Kievit, fluitisten en sopraansoliste Evelien Groot.

Meebeleven

Belangstellenden kunnen dit meebeleven in de Goede Vrijdagviering op 28 maart van 19.30

 

tot 20.30 uur, in Het Trefpunt, Akonietenplein 1, Bennebroek. Er is geen toegangsprijs of collecte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fusie in katholiek Bennebroek:

Van St. Jozef naar Heilige Familie

Al sinds de tachtiger jaren dringt het bisdom Haarlem-Amsterdam aan op samenwerkingsverbanden tussen verschillende parochies. Ook moeten er kerken sluiten, zo’n kleine honderd is het plan. Bennebroeker Hans Balink is al die tijd bestuurlijk betrokken geweest bij het proces dat leidde tot een nieuwe gefuseerde parochie.

Door Arnold de Laet namens de kerk in Bennebroek

 

De aansporing van het bisdom om meer samen te werken heeft geleid tot niet meer te tellen overleggen, vooral omdat het ontbrak aan regie en sturing vanuit ditzelfde bisdom. Aldus Hans Balink, destijds vice-voorzitter van de St. Jozefparochie (de pastoor is altijd voorzitter). De Jozefparochie is altijd voorstander geweest van samenwerking, maar dat gold niet voor de andere drie parochies. Het gaat dan om de O.L.V. Tenhemelopneming in Vogelenzang en in Heemstede de Heilige Bavo en Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Lijfsbehoud, cultuur en identiteitskwesties speelden daarbij een vertragende rol. Ruim tien jaar geleden lanceerde het bisdom een model waarbij sprake zou zijn van één centrumkerk. De overige kerken zouden een meer marginale positie krijgen. De Jozefkerk zou dan snel moeten sluiten.

 

Samenwerking

Waarom de Jozefkerk, zo vroegen de bestuurders in Bennebroek onder aanvoering van Balink zich af. In Heemstede staan er twee kerken vlak bij elkaar?

Zij gingen er dan ook met argumenten dwars voor liggen waarna het bisdom mee bewoog. De Jozef mocht zelf besluiten of en wanneer ze dicht zou gaan.

Vanaf dat moment werd er wel tempo gezet achter de samenwerking tussen de vier kerken. Afgevaardigden uit de parochies vergaderden gezamenlijk, stippelden beleid uit, produceerden een draaiboek en een organisatiestructuur. De vaart zat er echt in, totdat een nieuwe administrator (bestuurder namens het bisdom) alle initiatieven stop zette. Iedereen weer terug naar af.

 

Klaverblad

Daarna werden onder leiding van het bisdom nieuwe afspraken gemaakt met de vier parochiebesturen en ontstond het samenwerkingsverband Klaverblad.

Door het ontbreken aan opvolging van het plaatselijke parochieteam werd besloten de St. Jozefkerk begin 2022 te sluiten (kerkrechtelijk te onttrekken aan de eredienst). Het gebouw, een gemeentelijk monument, staat nu te koop en kan worden gegund aan ieder die er een waardige bestemming voor heeft. Pakweg de helft van de kerkgangers heeft de weg gevonden naar de kerk in Vogelenzang.

Begin dit jaar zijn de vier gefuseerd tot één parochie met vier kernen en drie kerken onder de nieuwe naam De Heilige Familie (Jozef was er al, evenals twee Maria’s). De Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Heemstede is ’s zondags in gebruik bij de Roemeens-Orthodoxe Kerkgemeenschap en ’s zaterdags bij de eigen parochie.

En wat de toekomst betreft? Die is, evenals voor veel andere zowel katholieke als protestantse kerken ook voor de H. Familieparochie ongewis.

Zie ook : heiligefamilie.nl

Foto-onderschrift: Bennebroeker Hans Balink was nauw betrokken bij de fusie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

terug
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Viering
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Koffiekring
datum en tijdstip 31-07-2024 om 10.00
meer details

Gezamenlijke dienst met Heemstede en Aerdenhout in Heemstede
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
meer details

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.